Menu produktów

O nas

Referencje


Branżowa lista referencyjna


Górnictwo KGHM:

 • centralna dyspozytornia górnicza kopalni - KGHM, ZG Polkowice-Sieroszowice
 • instalacja utylizacji kwasu siarkowego - KGHM, ZWR Polkowice
 • system monitorowania wag taśmociągowych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej - KGHM, ZWR Rudna
 • centralna dyspozytornia górnicza kopalni - KGHM, ZG Lubin, I etap
 • system monitorowania suszarni - KGHM, ZWR Rudna
 • system monitorowania zespołu pras LAROX - KGHM, ZWR Rudna
 • instalacja odstawy i załadunku wydobywanej soli, sterowanie i wizualizacja - KGHM, ZG Polkowice-Sieroszowice
 • instalacja sterowania II stopnia kruszenia - KGHM, ZG Lubin
 • system optymalizacji sterowania ciągiem technologicznym mielenia i flotacji – KGHM, ZWR Lubin
 • system monitorowania i sterowania ciągiem technologicznym - młynownia II ciąg - KGHM, ZWR Rudna
 • system monitorowania i sterowania ciągiem technologicznym - młynownia IV ciąg - KGHM, ZWR Rudna
 • dostawa i uruchomienia układów zasilania i regulacji prędkości górniczych przenośników taśmowych
 • system transportu - KGHM, Huta Głogów
 • system monitorowania i sterowania stacji odczynników - KGHM, ZWR Rudna
 • wizualizacja i rejestracja parametrów technologicznych - KGHM, ZWR Rudna
 • sterowanie pompami flotacyjnymi - KGHM, ZWR Lubin
 • system monitorowania i sterowania suszarni - KGHM, ZWR Polkowice
 • system monitorowania i sterowania Centralną Pompownią Odpadów - KGHM, ZWR Polkowice
 • opracowanie koncepcji dyspozytorni z bazą GIS - KGHM, Zakład Hydrotechniczny
 • centralna dyspozytornia - KGHM, Zakład Hydrotechniczny
 • system automatyki wydobycia i transportu piasku - KGHM, Piaskownia Obora
 • pilotażowa stacja regulacji poziomu w studniach drenażowych ze zdalnym odczytem
 • modernizacja sterowania i wizualizacji prasy filtracyjnej FP1 – KGHM, ZWR Polkowice
 • rozbudowa centralnej dyspozytorni górniczej - KGHM, ZG Polkowice-Sieroszowice
 • wyposażenie elektryczne i automatyki pompowni szlamów H-1 w Zakładzie Hydrotechnicznym

Inne:

 • Serwis napędów ABB - KGHM, ZWR'y, KGHM, Huta Głogów

Energetyka:

 • monitorowanie rozdzielni niskiego napięcia w stacji przekaźnikowej - TP SA, Tarnawatka
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem energetycznym -VOLVO, Wrocław
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem energetycznym - GE PC, Kłodzko
 • systemy automatycznego załączenia rezerwy SZR wraz ze zdalnym nadzorem w licznych rozdzielniach przemysłowych NN i SN
 • monitorowanie rozdzielni niskiego napięcia - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocław
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni wydziałowych niskiego napięcia - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocławiu
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni niskiego napięcia – Młyn Ujazd Górny
 • monitorowanie systemu synchronizacji - Rexam Szkło Gostyń S.A.
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni niskiego napięcia dla pompowni zakładowej - Rexam Szkło Gostyń S.A.

Ochrona środowiska i wodociągi:

 • instalacja sterowania i wizualizacji stacji uzdatniania wody - Jaksonów
 • instalacja sterowania i wizualizacji stacji uzdatniania wody - Wrzawy
 • system sterowania i zdalnego nadzoru pompowni Świątniki - MPWiK, Wrocław
 • system monitorowania i sterowania centralną pompownią - MPWiK, Wrocław
 • system sterowania i monitorowania stacji odczynników flotacyjnych, KGHM, ZWR Rudna
 • sterowanie i monitorowania pilotowej stacji utylizacji odpadowego kwasu siarkowego odpadami poflotacyjnymi - KGHM, ZG Polkowice-Sieroszowice
 • sterowanie instalacją odzyskiwania wapna - Cukrownia Jawor
 • system zdalnego nadzory radiowego przepompowni ścieków - MPWiK, Wrocław
 • sterowanie dozowaniem dwutlenku chloru w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - MPWiK, Wrocław
 • opracowanie koncepcji centralnego, zintegrowanego systemu dyspozytorskiego dla obiektów wodociągowych i gospodarki ściekowej Wrocławia - MPWiK, Wrocław
 • wykonanie oprogramowania sterowania i stacji dyspozytorskich pompowni Melioracyjnej, pompowni II stopnia Mokry Dwór, pompowni Bierdzany, pompowni Czechnica - MPWiK, Wrocław
 • system monitorowania i sterowania przepompowniami ścieków z wykorzystaniem łączności trankingowej - MPWiK, Wrocław
 • centralna dyspozytornia - MPWiK, Wrocław
 • rozproszony system sterowania instalacją wolnego mieszania i koagulacji - MPWiK, Wrocław
 • połączenie systemów monitoringu w zakresie dostawy i uruchomienia Serwera Internetowego Wizcon - MPWiK, Wrocław
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Leśnica 2 – MPWiK Wrocław
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Szczytniki – MPWiK Wrocław
 • system sterowania pompownią infiltracyjną – LPWiK Legnica
 • system wizualizacji instalacji dozowania chloru i dwutlenku chloru – MPWiK Wrocław
 • projekt i wykonanie kompleksowej modernizacji pompowni zakładowej – Rexam Szkło Gostyń S.A.
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Psie Pole – MPWiK Wrocław
 • modernizacja systemu dezynfekcji chlorem – LPWiK Legnica

Ciepłownictwo:

 • sterowanie i wizualizacja trzech kotłowni - WPH, Wrocław
 • sterowanie i monitorowanie systemem 11 węzłów cieplnych i 14 układów węntylacyjno-klimatyzacyjnych z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP (projekt) - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. – O/ Wrocław
 • monitorowanie i sterowanie kotłownią wodną i parową (projekt) - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • monitorowanie kotłowni parowej - Zakłady Mechaniczne, „Bumar Łabędy”
 • system radiowy monitorowania zużycia gazu - KGHM, ZWR Rudna
 • sterowanie ogrzewaniem gazowym promiennikowym w halach produkcyjnych - WPH, Wrocław
 • zdalne sterowanie układem kotłowni, ogrzewania i wentylacji - GE PC, Kłodzko
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem ciepłowniczym - PEC, Wałbrzych

Automatyka budynków i zakładów:

 • centralny system nadzoru nad instalacjami technologicznymi, energetyki, ogrzewania i klimatyzacji - GE PC, Kłodzko
 • centralny system nadzoru i zdalnego sterowania urządzeniami i instalacjami - VOLVO, Wrocław

Przemysł spożywczy:

 • system sterowania linią sterylizacji melasy - Śląska Fabryka Drożdży, Wołczyn
 • system sterowania wirówkami - Śląska Fabryka Drożdży, Wołczyn
 • sterowanie baterią wirówek, wyparkami, warnikami i innymi urządzeniami wraz z wizualizacją i zdalnym nadzorem - Cukrownia Jawor
 • system sterowania instalacją zasolenia - Śląska Fabryka Drożdży, Wołczyn

Przemysł chemiczny:

 • sterowanie i wizualizacji kolumny destylacyjnej - OBR Płock
 • nstalacja automatycznej produkcji lakieru poliuretanowego -sterowanie i wizualizacja linii technologicznej - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • instalacja automatycznej produkcji farb kolorowych - sterowanie i wizualizacja - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • sterowanie linią technologiczną do rozlewania i pakowani farb - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • rozproszony system dystrybucji surowców - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • instalacja produkcji olejów silnikowych (sterowanie i wizualizacja) - Rafineria Glimar, Gorlice
 • rozproszony system monitorowania produkcji styropianu - Izolacja Zduńska Wola S.A.
 • kompleksowa automatyzacji produkcji pianki poliuretanowej - Orion, Dzierżoniów
 • wizualizacja i sterowanie reaktora RP – Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • modernizacja sterowania i wizualizacji reaktorów RG, RH, RI - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • modernizacja sterowania i wizualizacji reaktora R106 - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • automatyczny system sterowania produkcją w Wytwórni Związków Siarczanowanych, system DCS - Simatic PCS7- Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • instalacja produkcji baz i wyrobów kolorowych wodnych Tytan II - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. - O/Wrocław
 • sterowanie i wizualizacja układu dozowania kwasu octowego - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • rozbudowa instalacji do produkcji retardantów - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • instalacja produkcji doświadczalnej – minireaktor - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • rozbudowa magazynu surowców i produktów - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • automatyka instalacji przetłoczki fosforków - Zakłady Chemiczne Rokita, Brzeg Dolny
 • kompleksowa automatyzacji produkcji pianki poliuretanowej – Orion II, Nowa Ruda
 • automatyka instalacji dla wody demineralizowanej - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocław
 • system podawania surowców żywic - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocław
 • projekt wielobranżowy modernizacji wydziały lakierów poliuretanowych - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocławiu
 • system monitorowania zbiorników dla gazu – Orion II, Nowa Ruda
 • system monitorowania zbiorników dla gazu – Orion, Dzierżoniów
 • system sterowania produkcją środków ochrony roślin – Rokita Agro, Brzeg Dolny
 • automatyka linii przesyłowych tlenków – PCC Rokita, Brzeg Dolny
 • modernizacja układu naważania NaOH i KOH - PCC Rokita, Brzeg Dolny
 • rozbudowa bazy magazynowej substancji fosforopochodnych - PCC Rokita, Brzeg Dolny
 • projekt instalacji dla intensyfikacji produkcji roflamu - PCC Rokita, Brzeg Dolny

Przemysł maszynowy:

 • system sterowania i wizualizacji agregatu do przesycania i starzenia odlewów aluminiowych – EBCC Wrocław
 • system monitorowania parametrów pieców – Ronal Polska
 • stanowisko do badania i testowania pralek - Polar S.A.
 • projekt i wykonanie modernizacji linii pakującej - Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocław
 • automatyka maszyny do cięcia pasów – Autoliv
 • system raportowania procesu obróbki cieplnej – EBCC Wrocław
 • rozproszony system monitorowania statystycznego produkcji - Polar S.A.

Inne:

 • system sterowania pracą sprężarkowni – Zakłady Chemiczne Rokita S.A.
 • system monitorowania i sterowania węzłami tryskaczowymi – Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Oddział we Wrocław
 • system alarmowania – Rexam Szkło Gostyń S.A.
 • system monitorowania dogrzew wanny szklarskiej – Rexam Szkło Gostyń S.A.
 • system monitorowania wanny szklarskiej – Rexam Szkło Gostyń S.A.
 • modernizacja systemu automatyki osadzarki - Orion, Dzierżoniów

Systemy na zamówienie:

 • stanowisko do badania i testowania pralek - Polar S.A.
 • wykonanie zgrzewarek inwertorowych sterowanych mikroprocesorowo - STANLEY, Wrocław
 • swobodnie programowalny układ samoczynnego załączenia rezerwy zasilania do rozdzielnic SN i NN