Menu produktów

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Zakres prac

Oferujemy:

 • prace koncepcyjne i badawcze
 • projekty AKP i innych branż
 • prefabrykacje i kompletacje sprzętu
 • wykonawstwo systemów
 • nadzór
 • serwis
 • szkolenia

Używany sprzęt

Systemy automatyki wykonujemy w oparciu o:

 • sterowniki: ABB, Beckhoff, GE Fanuc, SAIA, Simatic i inne
 • systemy wizualizacyjne: iFix, inTouch, WinCC, Wizcon
 • systemy DCS: Freelance, Simatic PCS7, DeltaV
 • sprzęt kontolno-pomiarowy: ABB, Aplisens, Siemens, E+H, Emerson i inny 

Specjalizacja

Specjalizujemy się w wykonawstwie systemów dla branży:

 • chemicznej
 • górniczej
 • przetwórczej
 • maszynowej
 • komunalnej

Mamy opracowane własne rozwiązania dotyczące:

 • automatyki w strefach wybuchowych
 • systemów naważania i produkcji wsadowej (batchingowej)
 • systemów monitorowania i nadzoru pracy instalacji
 • centralnych dyspozytorni
 • systemów raportowania produkcji