Menu produktów

Napędy elektryczne

Napędy elektryczne

.: Zakres prac

 

Oferujemy:

 • projektowanie i dostawy kompletnych układów napędowych niskiego  i średniego napięcia,
 • modernizacja układów napędowych prądu przemiennego i stałego,
 • dostawa, uruchomienie i serwis przemienników częstotliwości średniego napięcia (do 6600V)
 • dostawa, uruchomienie i serwis przemienników częstotliwości na napięcia 230,400, 500, 690V
 • dostawa przekształtników do napędu prądu stałego,
 • dobór i dostawa silników elektrycznych, w tym silników w specjalnym wykonaniu,
 • dobór i dostawa transformatorów specjalnych do zasilania przemienników,
 • analiza techniczno - ekonomiczna stosowania przemiennikowych układów napędowych,
 • analiza ekonomiczna porównawcza napędów średniego i niskiego napięcia,
 • kalkulacja czasu zwrotu nakładów na modernizację napędów,
 • badania symulacyjne, badania w trakcie pracy układów, diagnostyka zużycia,
 • pomiary parametrów sieci elektrycznej (pomiary przepięć, analiza harmonicznych, metody poprawy jakości zasilania),
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • doradztwo w zakresie doboru, optymalizacji i EMC układów napędowych (transformator, rozdzielnica, falownik, silnik),
 • konsultacje projektowe,
 • serwis przemienników częstotliwości i układów napędowych (ABB, Rockwell i inne ),

 


 

.: Używany sprzęt

Układy napędowe wykonujemy w oparciu o:

 • przemienniki częstotliwości nn ABB, Mitsubishi, Rockwell, Siemens
 • przemienniki częstotliwości SN Rockwell
 • softstarty ABB, Rockwell, Siemens
 • silniki ABB, Emit, Siemens i inne

Produkty w tej kategorii:

 • Publikacje

  Publikacje, artykuły w prasie branżowej itd.

  więcej