Menu produktów

Robotyka i mechatronika

Publikacje

  • Roboty przemysłowe - moda czy konieczność

    Artykuł opublikowany w APA, marzec 2008

    Nie ma bardziej uniwersalnego „narzędzia” niż człowiek i dlatego tak często tak trudno zastąpić go robotem. Jednocześnie nie ma tak ułomnego „narzędzia” jakim jest człowiek i dlatego tak łatwo zastąpić go robotem. Te dwie sprzeczności doskonale obrazują obecną sytuację w robotyzacji.