Slider

O nas

Referencje

Referencje

Branżowa lista referencyjna


Przemysł górniczy i przeróbczy

 • centralna dyspozytornia górnicza kopalni - KGHM,
 • instalacja utylizacji kwasu siarkowego - KGHM,
 • system monitorowania wag taśmociągowych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej - KGHM,
 • centralna dyspozytornia górnicza kopalni - KGHM,
 • system monitorowania suszarni - KGHM,
 • system monitorowania zespołu pras LAROX - KGHM,
 • instalacja odstawy i załadunku wydobywanej soli, sterowanie i wizualizacja - KGHM,
 • instalacja sterowania II stopnia kruszenia - KGHM,
 • system optymalizacji sterowania ciągiem technologicznym mielenia i flotacji – KGHM,
 • system monitorowania i sterowania ciągiem technologicznym - młynownia II ciąg - KGHM,
 • system monitorowania i sterowania ciągiem technologicznym - młynownia IV ciąg - KGHM,
 • dostawa i uruchomienia układów zasilania i regulacji prędkości górniczych przenośników taśmowych - KGHM,
 • system monitorowania i sterowania stacji odczynników - KGHM,
 • wizualizacja i rejestracja parametrów technologicznych - KGHM,
 • sterowanie pompami flotacyjnymi - KGHM,
 • system monitorowania i sterowania suszarni - KGHM,
 • system monitorowania i sterowania Centralną Pompownią Odpadów - KGHM,
 • opracowanie koncepcji dyspozytorni z bazą GIS - KGHM,
 • centralna dyspozytornia - KGHM,
 • system automatyki wydobycia i transportu piasku - KGHM,
 • pilotażowa stacja regulacji poziomu w studniach drenażowych ze zdalnym odczytem - KGHM,
 • modernizacja sterowania i wizualizacji prasy filtracyjnej FP1 – KGHM,
 • rozbudowa centralnej dyspozytorni górniczej - KGHM,
 • wyposażenie elektryczne i automatyki pompowni szlamów - KGHM,

 

Inne:

Serwis napędów ABB

Energetyka:

 • monitorowanie rozdzielni niskiego napięcia w stacji przekaźnikowej - TPSA,
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem energetycznym - VOLVO,
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem energetycznym - GE,
 • systemy automatycznego załączenia rezerwy SZR wraz ze zdalnym nadzorem w licznych rozdzielniach przemysłowych NN i SN,
 • monitorowanie rozdzielni niskiego napięcia - PPG,
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni wydziałowych niskiego napięcia - PPG,
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni niskiego napięcia – Młyn,
 • monitorowanie systemu synchronizacji - Rexam,
 • wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielni niskiego napięcia dla pompowni zakładowej - Rexam

Ochrona środowiska i wodociągi:

 • instalacja sterowania i wizualizacji stacji uzdatniania wody - Jaksonów,
 • instalacja sterowania i wizualizacji stacji uzdatniania wody - Wrzawy,
 • system sterowania i zdalnego nadzoru pompowni Świątniki - MPWiK,
 • system monitorowania i sterowania centralną pompownią - MPWiK,
 • system sterowania i monitorowania stacji odczynników flotacyjnych - KGHM,
 • sterowanie i monitorowania pilotowej stacji utylizacji odpadowego kwasu siarkowego odpadami poflotacyjnymi - KGHM,
 • sterowanie instalacją odzyskiwania wapna - Cukrownia,
 • system zdalnego nadzory radiowego przepompowni ścieków - MPWiK
 • sterowanie dozowaniem dwutlenku chloru w zakładzie produkcji wody - MPWiK
 • opracowanie koncepcji centralnego, zintegrowanego systemu dyspozytorskiego dla obiektów wodociągowych i gospodarki ściekowej Wrocławia - MPWiK,
 • wykonanie oprogramowania sterowania i stacji dyspozytorskich pompowni Melioracyjnej, pompowni II stopnia Mokry Dwór, pompowni Bierdzany, pompowni Czechnica - MPWiK,
 • system monitorowania i sterowania przepompowniami ścieków z wykorzystaniem łączności trankingowej - MPWiK,
 • centralna dyspozytornia - MPWiK,
 • rozproszony system sterowania instalacją wolnego mieszania i koagulacji - MPWiK,
 • połączenie systemów monitoringu w zakresie dostawy i uruchomienia Serwera Internetowego Wizcon - MPWiK,
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Leśnica 2 – MPWiK,
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Szczytniki – MPWiK,
 • system sterowania pompownią infiltracyjną – LPWiK,
 • system wizualizacji instalacji dozowania chloru i dwutlenku chloru – MPWiK,
 • projekt i wykonanie kompleksowej modernizacji pompowni zakładowej – Rexam,
 • system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków Psie Pole – MPWiK
 • modernizacja systemu dezynfekcji chlorem – LPWiK

Ciepłownictwo:

 • sterowanie i wizualizacja trzech kotłowni - WPH,
 • sterowanie i monitorowanie systemem 11 węzłów cieplnych i 14 układów węntylacyjno-klimatyzacyjnych z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP - PPG,
 • monitorowanie i sterowanie kotłownią wodną i parową - PPG,
 • monitorowanie kotłowni parowej - Zakłady Mechaniczne, „Bumar Łabędy”,
 • system radiowy monitorowania zużycia gazu - KGHM,
 • sterowanie ogrzewaniem gazowym promiennikowym w halach produkcyjnych - WPH,
 • zdalne sterowanie układem kotłowni, ogrzewania i wentylacji - GE,
 • system nadzoru i zdalnego sterowania systemem ciepłowniczym - PEC,

Automatyka budynków i zakładów:

 • centralny system nadzoru nad instalacjami technologicznymi, energetyki, ogrzewania i klimatyzacji - GE,
 • centralny system nadzoru i zdalnego sterowania urządzeniami i instalacjami - VOLVO,

Przemysł spożywczy:

 • system sterowania linią sterylizacji melasy - Fabryka Drożdży,
 • system sterowania wirówkami - Fabryka Drożdży,
 • sterowanie baterią wirówek, wyparkami, warnikami i innymi urządzeniami wraz z wizualizacją i zdalnym nadzorem - Cukrownia,
 • system sterowania instalacją zasolenia - Fabryka Drożdży


Przemysł chemiczny:

 • sterowanie i wizualizacji kolumny destylacyjnej - OBR Płock,
 • instalacja automatycznej produkcji lakieru poliuretanowego -sterowanie i wizualizacja linii technologicznej - PPG,
 • instalacja automatycznej produkcji farb kolorowych - sterowanie i wizualizacja - PPG,
 • sterowanie linią technologiczną do rozlewania i pakowani farb - PPG,
 • rozproszony system dystrybucji surowców - PPG,
 • instalacja produkcji olejów silnikowych (sterowanie i wizualizacja) - Rafineria Glimar,
 • rozproszony system monitorowania produkcji styropianu - Izolacja,
 • kompleksowa automatyzacji produkcji pianki poliuretanowej - Orion,
 • wizualizacja i sterowanie reaktora RP – PCC,
 • modernizacja sterowania i wizualizacji reaktorów RG, RH, RI - PCC,
 • modernizacja sterowania i wizualizacji reaktora R106 - PCC,
 • automatyczny system sterowania produkcją w Wytwórni Związków Siarczanowanych, system DCS - Simatic PCS7-PCC,
 • instalacja produkcji baz i wyrobów kolorowych wodnych Tytan II - PPG,
 • sterowanie i wizualizacja układu dozowania kwasu octowego - PCC,
 • rozbudowa instalacji do produkcji retardantów - PCC,
 • instalacja produkcji doświadczalnej – minireaktor - PCC,
 • rozbudowa magazynu surowców i produktów - PCC,
 • automatyka instalacji przetłoczki fosforków - PCC,
 • kompleksowa automatyzacji produkcji pianki poliuretanowej – PCC,
 • automatyka instalacji dla wody demineralizowanej - PPG,
 • system podawania surowców żywic - PPG,
 • projekt wielobranżowy modernizacji wydziały lakierów poliuretanowych - PPG,
 • system monitorowania zbiorników dla gazu – Orion,
 • system monitorowania zbiorników dla gazu – Orion,
 • system sterowania produkcją środków ochrony roślin – Rokita Agro,
 • automatyka linii przesyłowych tlenków – PCC,
 • modernizacja układu naważania NaOH i KOH - PCC,
 • rozbudowa bazy magazynowej substancji fosforopochodnych - PCC,
 • projekt instalacji dla intensyfikacji produkcji roflamu - PCC,

Przemysł maszynowy:

 • system sterowania i wizualizacji agregatu do przesycania i starzenia odlewów aluminiowych – EBCC,
 • system monitorowania parametrów pieców – Ronal,
 • stanowisko do badania i testowania pralek - Whirlpool,
 • projekt i wykonanie modernizacji linii pakującej - PPG,
 • automatyka maszyny do cięcia pasów – Autoliv,
 • system raportowania procesu obróbki cieplnej – EBCC,
 • rozproszony system monitorowania statystycznego produkcji - Whirlpool,

Inne:

 • system sterowania pracą sprężarkowni – PCC,
 • system monitorowania i sterowania węzłami tryskaczowymi – PPG,
 • system alarmowania – Rexam,
 • system monitorowania dogrzew wanny szklarskiej – Rexam,
 • system monitorowania wanny szklarskiej – Rexam,
 • modernizacja systemu automatyki osadzarki - Orion,

Systemy na zamówienie:

 • stanowisko do badania i testowania pralek - Whirlpool,
 • wykonanie zgrzewarek inwertorowych sterowanych mikroprocesorowo - STANLEY,
 • swobodnie programowalny układ samoczynnego załączenia rezerwy zasilania do rozdzielnic SN i NN