Slider

Aplikacje

Produkcja ciągła

Systemy automatyki dla produkcji ciągłej z redundancją, FailSafe

W przemyśle chemicznym czy petrochemicznym bardzo często występuje produkcja ciągła. Charakteryzuje się tym, że raz uruchomiony proces chemiczny może trwać nieprzerwanie przez wiele miesięcy. Przerwa z reguły jest związana z dużymi stratami i kosztami.

Obecnie ze względu na możliwości wykorzystujemy do tego typu produkcji system Simatic PCS7.

System automatyki musi spełniać szczególnie wysokie wymagania co do niezawodności. Stosuje się redundancję na różnych poziomach:

  • na poziomie modułów we/wy
  • na poziomie magistral komunikacyjnych i modułów komunikacyjnych
  • na poziomie jednostek centralnych
  • na poziomie serwerów czy stacji operatorskich.

Podczas doboru takiego systemu mamy na uwadze również koszty ekonomiczne. Dobieramy tak aby poziom akceptowalnego ryzyka był w równowadze z kosztami systemu oraz wymogami technologicznymi i bezpieczeństwa.