Slider

Aplikacje

Produkcja wsadowa, batching

Systemy automatyki do producji wsadowej, szarżowej, batching, batch. Wdrożyliśmy już kilkadziesiąt systemów batchingowych w oparciu o różne rozwiązania. Produkcja wsadowa zwana w języku angielski batch lub batching jest typową produkcją występującą w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym czy farmaceutycznym. Polega na odpowiednim dozowaniu poszczególnych składników do mieszalnika, reaktora, czy innego zbiornika zgodnie ze zdefiniowana recepturą. Dozowanie składników może być w określonej kolejności lub równocześnie w odpowiednich proporcjach wagowych, objętościowych lub molowych. Podczas dozowania może być konieczne podgrzewanie wsadu lub w przypadku reakcji egzotermicznej jego chłodzenie. Konieczne może być również mieszanie lub dyspergacja oraz odpowiednie leżakowanie. Produkcja zwykle odbywa się równocześnie na kilku zbiornikach na raz. System automatyki musi wtedy zapewnić odpowiednie zestawienie dróg dozowania, wzajemne blokady czy rezerwację zbiorników pomocniczych. Często trzeba kontrolować stany magazynowe surowców lub magazynów odbiorczych tak aby zaplanowana produkcja mogła być zrealizowana. Bardzo często produkcja odbywa się w strefie zagrożenia wybuchem co nakłada dodatkowe wymogi. Funkcjonalność systemu produkcji wsadowej w dużej mierze zależy od doświadczenia i wiedzy osób które to robią. Analiza rzeczywistych potrzeb użytkowników a nie tylko bazowanie na technologii, właściwe rozpoznanie słabych punktów owocuje tym, że nawet przy bardzo dużej zmienności receptur, proces produkcji będzie przebiegał bezproblemowo. Nasze doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu systemów produkcji batchowej sprawia, że możemy realizować dowolne technologie i zakończyć każde wdrożenie sukcesem.