Slider

Aplikacje

System nadzoru rozdzielnic

System umożliwia monitoring oraz sterowanie pracą urządzeń w rozdzielnicach.

 

Cechy systemu

System nadzoru pracy rozdzielnicy energetycznej umożliwia:

 • zdalny nadzór nad pracą rozdzielnicy,
 • monitorowanie bieżącego stanu wyłączników,
 • monitorowanie parametrów energetycznych (prądy, napięcia itp.),
 • monitorowanie rozpływu energii,
 • optymalizacja zużycia energii,
 • sterowanie wyłącznikami,archiwizowanie danych,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych,
 • alarmowanie o awaryjnych stanach pracy,
 • przeglądanie alarmów bieżących i historycznych,
 • generowanie raportów.


Budowa systemu

System w wersji podstawowej składa się z:

 • koncentratora Sygnałów KS,
 • centralnej Stacji Nadzoru CSN.


Dodatkowo system może być rozszerzony o:

 • Zdalne Stacje Nadzoru ZSN.

 

Koncentrator sygnałów

Koncentrator sygnałów oparty jest o sterownik PLC. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie jego konfiguracji do potrzeb klienta.

Informacje o stanie wyłączników są wprowadzone do koncentratora w postaci sygnałów dwustanowych. Informacje o napięciach, prądach itp. mogą być wprowadzone jako standardowe sygnały prądowe 0(4)-20 mA. Możliwa jest współpraca z cyfrowymi zabezpieczeniami z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego po protokole Modbus, Jbus, Profibus, Interbus, DeviceNet lub LON.

Dodatkowo w koncentratorze mogą być wprowadzone dodatkowe algorytmy automatycznego sterowania pracą rozdzielnicy np.:
układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR,
układ samoczynnego ponownego załączenia SPZ,
sterowanie odpływami,
kontrola poprawności łączeń,itp.

Koncentrator może być wyposażony w lokalny panel operatorski, umieszczony na elewacji rozdzielnicy i obrazujący jej stan.

Koncentrator może również obsługiwać dodatkowe sygnały np.:
obecność ludzi,
zabezpieczenie pożarowe,
zabezpieczenie antywłamaniowe, itp.


Centralna Stacja Nadzoru CSN i Zdalna Stacja Nadzoru ZSN

Synoptyka

Dane o stanie rozdzielnicy są pokazywane na planszach synoptycznych. Plansze synoptyczne są każdorazowo tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Na planszach pokazane są stany poszczególnych łączników, bieżące pomiary, sytuacje alarmowe.

Rozdzielnica może być przedstawiona w postaci schematu elektrycznego jak również w postaci realistycznej grafiki.

Graficzny interfejs użytkownika, łatwa obsługa sprawia, że operator po krótkim przeszkoleniu w pełni może wykorzystać możliwości systemu. Obsługa systemu nadzoru odbywa się przy pomocy myszki i klawiatury.


Generator raportów

Generator raportów umożliwia obszerną analizę danych historycznych. System nadzoru zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia do tworzenia różnorodnych raportów. Raporty mogą być generowane automatycznie ( np.: po każdej zmianie) lub na żądanie.

W raportach mogą być prezentowane dane o pracy rozdzielnicy jak również parametry energii elektrycznej, stany liczników oraz bilans zużycia energii elektrycznej.

Raporty mogą być drukowane w formie tabel, lub zapisywane do plików np. Excel, pdf, które mogą być używane przez inne programy.

Alarmy

Podczas pracy rozdzielnicy operator jest informowany o stanie wyłączników i o występujących sytuacjach alarmowych. System zapewnia wykrywanie występujących alarmów oraz zapisuje je do archiwum w kolejności wystąpienia, w celu późniejszej analizy.

Analiza alarmów

Alarmy można filtrować, sortować, wyświetlać w różnych oknach i kolorach w zależności od zdefiniowanej strefy, nazwy i priorytetu. Ta opcja sprawia, że alarmy mogą być przydzielane do poszczególnych fragmentów instalacji i łatwo rozpoznawane.

Potwierdzanie alarmów

Operator może potwierdzić otrzymanie alarmu i jednocześnie otrzymać automatycznie instrukcję postępowania. Każda operacja zmieniająca status alarmu jest zapisywana do zbioru archiwalnego. W ten sposób służby nadzoru mogą wiedzieć kiedy alarm się zdarzył, kto go potwierdził i kiedy się zakończył.

Trendy

Moduł wykresów w elastyczny sposób umożliwia dowolne zobrazowanie w zadanym czasie, historycznych i bieżących przebiegów zmiennych. W pojedynczym oknie można wyświetlić jednocześnie do 16 różnych sygnałów w różnych kolorach i stylach. Użytkownik może swobodnie zmieniać oś czasu lub powiększać wybrany fragment wykresu, aby przeanalizować nagłe zmiany zachodzące w procesie.

Uprawnienia obsługi i bezpieczeństwo

W instalacjach przemysłowych, szczególnie w dużych i kompleksowych systemach, gdzie różni użytkownicy jednocześnie współpracują ze sobą, system nadzoru musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. System musi elastycznie dostosowywać poziom dostępu do uprawnień poszczególnych użytkowników. Możliwe jest tworzenie do 500 poziomów uprawnień dla użytkowników.
Można przypisać każdego użytkownika do odpowiedniej grupy w zależności od wykonywanego zawodu, stanowiska. Można zdefiniować różne grupy użytkowników, takie jak np.: nadzór techniczny, operatorzy zmianowi, elektrycy, technolodzy itp.

Wymiana danych

System nadzoru może współpracować z innymi aplikacjami. Dane bieżące lub archiwizowane mogą być udostępnione do aplikacji biurowych takich jak np.: arkusze kalkulacyjne, bazy danych czy programy do analizy statystycznej, itp.
Dane te mogą być w postaci baz danych, plików tekstowych lub z wykorzystaniem DDE. Dodatkowo możliwa jest współpraca z serwerami SQL.

Odległe połaczenia

System nadzoru ma wbudowane możliwości komunikacyjne z odległymi urządzeniami i innymi stacjami poprzez linie telefoniczne radiomodemy oraz sieć komputerową. Umożliwia to kontrolowanie i otrzymywanie danych z odległych Koncentratorów Sygnałów jak również wymianę informacji z dalekimi Stacjami Nadzoru.