Slider

Aplikacje

Analizy i symulacje

Analizy możliwości robotyzacji danego procesu wraz z symulacją pracy robota.

Bardzo często przed podjęciem decyzji o robotyzacji należy sprawdzić czy dany proces nadaje się aby go zrobotyzować lub czy zostaną spełnione wymogi technologiczne np. czas cyklu krótszy od wymaganego.

Aby umożliwiwć podjęcie takiej decyzji wykonujemy symulacje stanowisk  z robotem przemysłowym, próby laboratoryjne oraz analizy ekonomiczne.

Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, w którym możemy zasymulować pracę robota w konkretnej aplikacji i zweryfikować założenia lub przedstawić alternatywne rozwiązanie.

Robot do paletyzowania worków

Robot
do zbijania palet

Robot do montażu podzespołów

Depaletyzacja i pakowanie z wykrywaniem wad produkcyjnych

Paletyzacja pudełek  z rozpoznawaniem systemem wizyjnym

Robot
do podawania detali
 

Robot do paletyzowania worków
 

Paletyzacja plastikowych pojemników