Slider

O nas

Wizerunek, Misja firmy, Cel i strategia

Wizerunek, Misja firmy, Cel i strategia

Wizerunek

Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej - BIAP Sp. z o.o. powstała w 1990 roku. BIAP jest firmą, stale poszerzającą swój udział w rynku nowych technologii, automatyki przemysłowej i napędów elektrycznych oraz robotyki. Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, automatyzacji, wizualizacjii nadzoru linii technologicznych, przesyłania i przetwarzania informacji w systemach rozproszonych oraz w systemach zrobotyzowanych i systemach wizyjnych.


W strukturze organizacyjnej BIAP istnieją działy zajmujące się bezpośrednią realizacją zadań:

  • Pion Przemysłu
  • Pion Robotyki i Systemów Wizyjnych
  • Pion Prefabrykacji

Misja firmy

BIAP jest firmą inżynierską zaangażowaną we wdrażanie najnowszych technologii w różnych branżach, podejmującą się realizacji zadań kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie nowo budowanych obiektów lub modernizacji istniejących. BIAP stale dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu obsługi Klienta. Standardem jest wysoka jakość usług, precyzyjne dotrzymywanie terminów i powziętych zobowiązań oraz pomoc Firmom i Przedsiębiorstwom w eksploatacji, rozwoju i transferze nowych technologii. BIAP zatrudnia utalentowanych specjalistów i zapewnia im warunki twórczej pracy.

Cel i strategia

Celem firmy BIAP jest osiągnięcie pozycji lidera w branży automatyki przemysłowej, stosującego zaawansowane technologie informatyczne, tak by oferta naszych usług stanowiła pożądany element każdej inwestycji.
BIAP zakłada w swojej strategii maksymalne wykorzystanie aktualnych technologii informatycznych, szczególnie technologii internetowych, w celu osiągnięcia profesjonalizmu w usługach, procesach gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania wiedzą. Zapewniamy wysokie standardy obsługi Klienta, niedostępne dla innych firm.