Slider

Falowniki średniego napięcia

PowerFlex 7000

Falowniki prądowe średniego napięcia o mocy do 25MW

 

PowerFlex7000 to seria średnionapięciowych prądowych przemienników częstotliwości. Napędy PowerFlex to urządzenia skonstruowane z myślą o zmniejszeniu kosztów eksploatacji układów napędowych regulowanych tradycyjnymi metodami np. przez dławienie. PowerFlex7000 są również doskonałą alternatywą dla kosztownych układów napędowych niskiego napięcia dużej mocy oraz idealnie nadają sie do zasilania starego typu silników.

 

PowerFlex 7000
PowerFlex 7000

Safe Torque-Off

Ochrona przeciwłukowa

Ochrona przeciwłukowa

.: Opis

 

PowerFlex7000 to seria średnionapięciowych prądowych przemienników częstotliwości. Napędy PowerFlex to urządzenia skonstruowane z myślą o zmniejszeniu kosztów eksploatacji układów napędowych regulowanych tradycyjnymi metodami np. przez dławienie. PowerFlex7000 są również doskonałą alternatywą dla kosztownych układów napędowych niskiego napięcia dużej mocy oraz idealnie nadają sie do zasilania starego typu silników.

Przemienniki z serii 7000 zawierają rozwiązania oparte o najnowsze technologie w dziedzinie techniki półprzewodnikowej, dzięki czemu podwyższają efektywność i niezawodność układów napędowych, umożliwiają znaczne oszczędności energii, oraz zapewniają prostotę i łatwość obsługi.

Część falownikowa przemienników z rodziny PowerFlex 7000 oparta jest na chłodzonych dwustronnie tyrystorach SGCT (Symetrical Gate Commutated Thyristor) o wysokiej częstotliwości kluczowania. Metoda modulacji szerokością impulsów (PWM) do wyzwalania obwodów bramkowych daje możliwość maksymalnego ograniczenia strat mocy przy przewodzeniu i kluczowaniu tyrystorów.

Przemienniki PowerFlex7000 posiadają trzy rodzaje wykonań mostka prostowniczego. Najprostszym rozwiązaniem jest mostek 6-pulsowy, który jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie napęd stanowi niewielki procent całkowitego obciążenia sieci.

W przypadku gdy wymagane jest zachowanie emisji harmonicznych na poziomie sprecyzowanym w normie IEEE 519-1992 możliwe jest zastosowanie opcji z prostownikiem 18-pulsowym lub prostownikiem w technologii AFE (Active Front End). Mostek prostowniczy w wykonaniu AFE oprócz niskiego poziomu emisji harmonicznych daje dodatkowe możliwości w postaci zwrotu energii do sieci zasilającej.

Wszystkie przemienniki PowerFlex7000 standardowo wyposażone są w dławik wejściowy. Rozwiązanie to funkcjonuje pod nazwą Direct - to - Drive. Technologia ta umożliwia bezpośrednie podłączenie przemiennika do linii zasilającej, bez konieczności stosowania transformatora izolującego. Transformator izolujący jest dostępny jako opcja i stosowany jest w szczególnych przypadkach.

PowerFlex7000 wykonane są jako przemienniki prądowe. Niska zawartość harmonicznych i prawie sinusoidalny kształt napięcia i prądu silnika umożliwiają stosowanie zarówno nowych jak i starych typów silników oraz kabli, bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych filtrów wyjściowych. Efektem tego są niższe koszty inwestycyjne na modernizację układu napędowego.

Dodatkową zaletą przemienników PowerFlex7000 jest prostota w ich obsłudze i programowaniu. Przemienniki zostały wyposażone w panele posiadające przejrzyste wyświetlacze o 16 liniach po 40 znaków, tak aby ich obsługa była przyjazna dla użytkownika.

.: Przewaga prądowych przemienników SN nad przemiennikami nn

 

ARGUMENTY TECHNICZNE

 • brak konieczności stosowania ekranowanych kabli,
 • usunięcie limitu odległości przemiennika od silnika, przy zachowaniu sterowania wektorowego napędu,
 • wyeliminowanie transformatorów obniżających napięcie,
 • obniżenie łącznego przekroju wszystkich żył kabli,
 • brak wymagań co do specjalnego wykonania silnika
 • zmniejszenie całkowitej powierzchni zabudowy układu napędowego,
 • zawartość harmonicznych wprowadzanych do sieci zasilającej obniżona do minimum przez zastosowanie  prostownika PWM (Active Front End),
 • usunięcie znaczącego problemu wpływu harmonicznych na inne odbiorniki energii


ARGUMENTY ENERGETYCZNE

 • poprawa sprawności przetwarzania energii w całym układzie  napędowym, różnica sprawności wzrasta  przy obniżaniu obciążenia napędu,
 • ograniczenie strat mocy w silniku (gładkie przebiegi napięcia),
 • ograniczenie emisji harmonicznych prądu i napięcia silnika, 
 • poprawa warunków pracy rozdzielń, transformatorów i aparatury,
 • możliwość zwrotu energii do sieci (przy  zastosowaniu rozwiązana AFE),
 • eliminacja rozbudowanych dławików i filtrów (np. filtry du/dt, inne filtry, dławiki wyrównujące) wnoszących dodatkowe straty mocy,
 • korzystniejszy współczynnik mocy, cosj bliski jedności.

 
ARGUMENTY EKSPLOATACYJNE

 • mniejsza liczba urządzeń do obsługi i nadzoru,
 • mniejsze przekroje kabli SN,
 • odporność falownika prądu na zwarcie po stronie silnika,
 • brak szybkich bezpieczników w napędzie SN.

 
ARGUMENTY EKONOMICZNE

 • niższa łączna cena urządzeń układu napędowego SN względem NN, różnica ceny zestawu od rozdzielnicy do silnika,
 • mniejsze nakłady inwestycyjne zabudowy urządzeń, wykonania tras kablowych  i połączenia urządzeń,
 • mniejszy nakład prac - krótszy proces inwestycyjny,
 • niższe koszty eksploatacji z powodu wyższej sprawności - oszczędność energii.

.: Dane techniczne

W skład rodziny PowerFlex7000 wchodzą trzy wersje wykonania, oznaczone jako obudowy A, B i C, obejmujące różne zakresy mocy napędów.

PowerFlex 7000 obudowa „A"

 • zakres mocy od 150 - do 930kW (200 - 1250 hp),
 • napięcia zasilania od 2400 do 6600V,
 • chłodzone powietrzem,
 • kompaktowa budowa o niewielkich rozmiarach,
 • obciążalność:
 • - praca normalna - przeciążalność dla obciążenia zmiennomomentowego - 110% na 60s co 10min,
  - praca ciężka - przeciążalność dla obciążenia stałomomentowego - 150% przez 60s co 10min,
 • dostępne dwie opcje prostownika:
 • - prostownik sterowany PWM (Active Front End),
  - podstawowy prostownik 6-pulsowy

 

PowerFlex 7000 obudowa „B"

 • zakres mocy od 150kW do 4100kW (200 - 5500hp),
 • zakres napięcia od 2400 to 6600V,
 • chłodzony powietrzem,
 • niewielkie rozmiary jednostek średniej mocy,
 • obciążalność:
 • - praca normalna - przeciążalność dla obciążenia zmiennomomentowego - 110% na 60s co 10min,
  - praca ciężka - przeciążalność dla obciążenia stałomomentowego - 150% przez 60s co 10min,
 • dostępne trzy opcje prostownika:
 • - prostownik sterowany PWM (Active Front End),
  - prostownik 18-pulsowy,
  - podstawowy prostownik 6-pulsowy,

 

PowerFlex 7000 obudowa „C"

 • zakres mocy od 2240 do 6770kW (3000 - 9000hp) (nawet do 25MW przy połączeniu równoległym)
 • zakres napięcia od 4160 to 6600V,
 • zamknięta pętla chłodzenia wodnego z wymiennikami ciepła w systemie ciecz-powietrze oraz ciecz-ciecz,
 • niewielkie rozmiary,
 • obciążalność:
 • - praca normalna - przeciążalność dla obciążenia zmiennomomentowego - 110% na 60s co 10min,
  - praca ciężka - przeciążalność dla obciążenia stałomomentowego - 150% przez 60s co 10min,
 • dostępne dwie opcje prostownika:
 • - prostownik sterowany PWM (Active Front End),
  - prostownik 18-pulsowy,